A Priori

Dijledal zoekt
Technisch Medewerker Gebouwenbeheer

Locatie: Leuven

lees meer
Solliciteer

Dijledal

Dijledal beheert en verhuurt meer dan 3.300 woongelegenheden in Leuven en omstreken en is daarmee de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant. Deze organisatie wil in haar aangesloten gemeenten het recht op goed en betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen mee helpen realiseren. Dat doel wil Dijledal bereiken door te streven naar een aangroei van hun huurwoningpatrimonium, door continu te werken aan de opwaardering van het bestaande patrimonium en door het professionele, transparante en efficiënte beheer van het bestaande patrimonium. Elk streven dient gericht te zijn op de tevredenheid van de belanghebbenden: de (kandidaat-)huurders (de klanten), de medewerkers en de aandeelhouders.

Voor de dienst Projecten & Patrimoniumbeheer te Leuven zoeken we een (m/v) Technisch Medewerker Gebouwenbeheer.

Jobinhoud

De dienst Projecten en Patrimoniumbeheer is verantwoordelijk voor de realisatie van de bouwprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, en het bouwkundig en technisch beheer van het patrimonium. Door gewijzigde reglementeringen inzake energie, veiligheid, duurzaamheid e.a. nemen de technische installaties hierbij een steeds belangrijkere plaats in. Daarnaast wacht ons de grote uitdaging om de klimaatdoelstelling van Leuven 2030 en het Vlaams Klimaatplan uit te voeren en ons te profileren op het vlak van duurzaamheid.

Met jouw kennis en ervaring bied je een directe meerwaarde inzake het beheer van de technische installaties in de gebouwen en de woningen, de voorbereiding en coördinatie van verbeterings- en vernieuwingswerken aan diezelfde installaties en de ondersteuning van het architectenteam op het vlak van technieken bij de uitwerking van de grote renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Beheer technische installaties:

- Je zorgt dat de technische installaties (verwarming, liften, brandbeveiliging, ventilatiesystemen, zonnepanelen…) in overeenstemming zijn met alle wettelijke voorschriften - Laten uitvoeren van het wettelijk verplichte en het noodzakelijke onderhoud - Aanstellen van onderhoudsfirma’s: prijsaanvragen en opmaak bestekken - Opvolgen van de goede uitvoering van onderhoudscontracten – Opvolgen en oplossen van technische klachten en meldingen

Onderhouds- en vernieuwingswerken:

- Opmaak van een planning voor onderhouds- en vernieuwingswerken aan de technische installaties - De werken opvolgen en controleren – Aanstellen van studiebureaus – Opmaken kleine bestekken - Werfvergaderingen bijwonen en administratief opvolgen - Belang van de bouwheer verdedigen - Budget beheren

Participatie bij projectontwikkeling (nieuwbouw en renovatie):

- Controle van technische dossiers en bestekken op vlak van technieken - Bespreken en begeleiden van het ontwerp in diverse fases - Overlegvergaderingen bijwonen en organiseren - Samenwerking met collega’s Architecten - mee uitwerken van de ambities inzake de klimaatdoelstellingen

Profiel

Aanbod

INTERESSE?

Mail dan zo snel mogelijk je CV naar Bart Van Woinsel via bart@apriori.be

Solliciteer
A Priori

Wie aan de toekomst werkt mag de dagen ertussen niet vergeten. M.J.van der Elsken

A Priori

Voor mij is een groot advocaat een man die erin slaagt zijn kapper duidelijk te maken hoe hij zijn haar geknipt wil hebben. Maurice Garcon

A Priori

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen. Krishnamurti

A Priori

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing you will be successful. Herman Cain

A Priori

Vooraleer je de ladder van het succes beklimt moet je zien te weten te komen wie ze vasthoudt. B.Lichtenberg

A Priori

Alles wat morgen minder belangwekkend is dan vandaag noem ik journalistiek. Albert Einstein

A Priori

Optimism is a moral duty. Karl Popper

A Priori

De goede administrator is hij die gemist kan worden. Bertolt Brecht

A Priori

The more I want to get something done the less I call it work. Richard Bach

A Priori

Je bent het resultaat van alle vroegere afbeeldingen die je voor jezelf geschilderd hebt en je kunt altijd nieuwe schilderen. Dr. Wayne Dyer (1940- )

A Priori

Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Theodore de Banville

A Priori

Discontent is the first step in the progress of a man or a nation. Oscar Wilde

A Priori

Elke keer iemand lacht voegt hij een paar dagen aan zijn leven toe. Curzio Malaparte

A Priori

All things that are are with more spirit chased than enjoyed. William Shakespeare