Privacy

A Priori hecht het grootste belang aan uw privacy.

Om gebruik te maken van de diensten van A Priori dient u ons de nodige persoonlijke gegevens te verstrekken.

Deze gegevens worden door A Priori met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.

Wij gebruiken alle door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor de in deze privacy statement omschreven doeleinden en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van de Persoonsgegevens.

Doeleinden

De gegevens die u ons via deze website of door middel van online sollicitatie bezorgt, zullen - in functie van uw profiel - door A Priori worden bewaard, verwerkt en doorgegeven voor de uitvoering van onze HR dienstverlening:

Via een e-mail naar apriori@apriori.be kan u ons op elk moment verzoeken om uw persoonlijke gegevens kosteloos aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

Wij zullen binnen een termijn van 4 weken gevolg geven aan uw verzoek.

Bekijk al het nieuws van A Priori