14 maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Collega 

In februari vervoegde Annemie Bergen het A Priori team als HR Consultant. Dit is het berichtje waarmee het allemaal begon:

"Zestien jaar geleden heb ik bij jullie stage gelopen, het was toen een verrijkende en leuke  ervaring die me lang is bijgebleven. Na afstuderen ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan  als payroll medewerker bij AG Insurance te Brussel. Binnen het bedrijf ben ik  doorgegroeid,  en werk ik sinds 5 jaar in het recruitment team. Sinds mijn stage bij A Priori is recrutering mijn  grote liefde gebleven, ik moet dus toegeven dat ik mijn job als  Recruitment Specialist graag  doe. Toch weegt de afstand naar onze hoofdstad door, en ben ik dus op zoek naar een  nieuwe uitdaging korter bij mijn woonplaats Tremelo."

Welkom Annemie!

LinkedIn

Met 1.897 zijn we vandaag, de volgers van A Priori op LinkedIn. Volgt u onze bedrijfspagina al? Zeker doen! Zo kunnen wij u op de hoogte houden van vacatures en interessante nieuwtjes & weetjes. LinkedIn A Priori

Training

In opdracht van Cevora verzorgt A Priori ook dit jaar weer een aantal opleidingen. Docent Marcel Ceulemans aan het woord:

Levendig Leren

U heeft het ongetwijfeld ook gelezen: “Vlaamse sociale partners bereiken (eind 2016) akkoord over opleiding en vorming“. Dit akkoord moet er onder meer voor zorgen dat werknemers zich vlot en permanent kunnen bijscholen en dat werkgevers over voldoende en goed opgeleide werknemers beschikken om in te spelen op  een snel veranderende maatschappij en economie.

Focus wordt gelegd op opleidingscheques en een verfijning van het Betaald Educatief Verlof, want opleidingen moeten echt dienen om de competenties van de werknemers te verbeteren of zijn kansen op de arbeidsmarkt te bestendigen of verhogen.

Om dit te realiseren dient er echter aan drie belangrijke voorwaarden te worden voldaan.

Er dient gewerkt te worden aan een echte leercultuur waarbij werknemers ook zelf overtuigd zijn en het belang inzien van levenslang leren.

Een gedegen onderzoek en oplijsting van de competenties van morgen wordt gerealiseerd. Wat zullen de jobs zijn van morgen in een digitale economie, en wat betekent dit voor het ‘leren’.

Ook de wijze van leren zelf evolueert en nieuwe leervormen zoals afstandsleren of duale leervormen dienen ondersteund te worden.

Op ondernemingsvlak is een veelzijdig en samenhangend beleid – van aanbod gericht naar vraag gestuurd – noodzakelijk, waarbij leren gepercipieerd kan worden als belangrijk, prettig en verrijkend.

De hoekstenen van dit beleid worden gevormd door sleutelkwalificaties (competenties) als coöperatieve en communicatieve vaardigheden, creativiteit, onafhankelijkheid (autonoom denken) en informeel leren (werkplek).

Leren tot leven brengen is dus een belangrijke uitdaging om werkelijk te kunnen spreken van een ‘human capital’  beleid in onze organisaties.  Organisaties die erin slagen om investeringen in de ontwikkeling van zijn medewerkers niet ondergeschikt maken aan de waan van de dag en medewerkers goesting doen krijgen voor de continue ontwikkeling beschikken dan over een ‘ groot kapitaal’ dat hen een duurzame toekomst kan bieden !

Klanten

Wij danken onze nieuwe klanten: Groep AVEVE,  Pro-Pay, Q-Park, De Bock & Co, Credon, Vinçotte International, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Plastic Omnium Automotive en natuurlijk ook al onze andere klanten voor het vertrouwen!

Kandidaten

Volgende vacatures werden succesvol ingevuld door onze Consultants:

Unit Manager Load Control Swissport (Youri) - Medewerker Offerteopmaak verona (Bram) - Legal Counsel Fost Plus (Philippe) - Health & Safety Manager Armonea (Noël) - Datacombediende Elia (Serdar) - Management Assistant Fost Plus (Sandra) - Boekhouder Dijledal (Leen) -Werkvoorbereider Krinkels (David) - Sales Advisor Q-Park (Laurence) - Projectontwikkelaar DMI Vastgoed (Inge) - Talent Acquisition Manager Vinçotte (Femke) - Account Manager Credon (Anke) 

Een nieuwe start voor deze kandidaten, wij wensen hen veel succes!

 Het A Priori team

 

Bekijk al het nieuws van A Priori